Ngày 15/4/2020, Sở Công thương đã ban hành văn bản số 518/SCT-QLTM, v/v các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp được phép kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19. Theo đó các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi không thuộc danh mục tạm dừng kinh doanh đến hết ngày 15/4/2020 để phòng chống dịch Covid-19 (Tải nội dung văn bản tại đây)

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. 
 
Hiện nay, tại các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) có trên 1,1 triệu ha lúa đông xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó, Bắc Trung Bộ khoảng 351.000 ha; dự kiến lúa trỗ đến 15/4 khoảng 84.000 ha và trỗ từ 15/4 đến đầu tháng 5 khoảng 183.000 ha. Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá hiện nay là 3.610,73 ha; 204,2 ha nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông; 865,3 ha nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng; 4.281 ha diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ. Vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc khoảng 755.000 ha; dự kiến trỗ trước ngày 20/4 khoảng gần 100.000 ha, lúa trỗ từ ngày 20 - 30/4 khoảng 260.000 ha… Tình hình sinh vật gây hại diễn biến phức tạp toàn vùng có 9.948 ha lúa mắc bệnh đạo ôn; 5.662 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ… Ngoài ra, còn có một số sinh vật gây hại trên cây trồng khác như: sâu keo mùa thu hại ngô, bệnh khảm lá sắn, châu chấu tre lưng vàng…
Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố và chuyên gia đã thảo luận đề ra một số giải pháp phù hợp với từng địa phương để phòng, chống sinh vật gây hại trên một số cây trồng vụ đông xuân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Vụ xuân là vụ quyết định 60 - 65% sản lượng lúa, gạo trong vùng, vấn đề an ninh lương thực tại chỗ rất quan trọng. Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức, ngoài đại dịch Covid-19, cả nước phải đối diện với thiên tai khắc nghiệt, nhưng 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã khắc phục hạn đầu vụ rất tốt, cơ bản đủ nước tưới cho trên 1,1 triệu ha lúa đông xuân. Tuy nhiên, đối với cây lúa thời kỳ chuẩn bị trỗ và làm hạt là thời kỳ mẫn cảm nhất đối với sâu bệnh. Do vậy, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra và các cơ quan chuyên môn chủ động chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 2380/CT- BVTV ngày 3/4/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại lúa đông xuân ở các tỉnh phía Bắc. Các cơ quan chuyên môn phải thực hiện tốt việc dự báo, dự tính, khuyến cáo; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vật tư chuyên ngành, khuyến cáo tổ chức thực hiện trên các phương tiện truyền thông. Đối với các sinh vật hại trên cây trồng khác phải chú ý đến đối tượng sâu keo mùa thu, châu chấu, sử dụng thuốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, hệ thống thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh thanh tra buôn bán vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng chống dịch để tăng giá hoặc bán hàng không chất lượng.
Đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng lưu ý thêm về lĩnh vực chăn nuôi: Đối với việc tái đàn lợn, tỉnh nào có số xã đã qua 20 ngày không phát sinh dịch phải làm thủ tục công bố hết dịch. Đẩy nhanh việc tái đàn nhưng phải an toàn, tập trung chăn nuôi gia cầm với hướng tốc độ tăng khoảng 9 - 10%. Tăng cường liên kết sản xuất; quyết tâm hành động thi đua các tỉnh, thành phố phía Bắc có 1 vụ xuân bội thu; chung tay chống dịch Covid-19 tốt nhưng phải có sản xuất nông nghiệp tốt nhất để đạt được mục tiêu kép.

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 466/UBND-NNTN về việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ…Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời triển khai đến các địa phương, đơn vị công tác chống dịch Covitd-19; Đồng thời yêu cầu tất cả các cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm, quyết liệt công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới theo các Văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, nhà nước và của tỉnh.

2. Về công tác chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất phòng, chống dịch bệnh

Những tháng còn lại của năm 2020, ngành nông nghiệp cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra. Một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện:

a) Rà soát, đánh giá và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản.

- Đảm bảo Diện tích gieo trồng cây hàng năm theo kế hoạch; Nâng cao giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha canh tác đất trồng trọt; Mở rộng diện tích và tăng cường thâm canh cây ăn quả có múi. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh hại, chuột hại, chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên cơ sở tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân phòng chống sâu bệnh, chăm sóc lúa, màu; sử dụng nước tiết kiệm phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Tăng quy mô tổng đàn vật nuôi, đảm bảo: Tổng sản lượng thịt hơi gia súc gia cầm xuất chuồng; Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm an toàn dịch bệnh; Tỷ lệ thịt hơi được chăn nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh việc tái đàn, phát triển tổng đàn vật nuôi; Kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các loại dịch nguy hiểm như Bệnh Dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng trên địa bàn các huyện, thành phố, đề phòng dịch bệnh bùng phát và lây lan. Thực hiện công tác tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời dịch, bệnh xảy ra.

- Đẩy mạnh thâm canh nuôi trồng thủy sản, đảm bảo sản lượng nuôi trồng và khai thác; Phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Đẩy mạnh hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cá sông Đà.

- Hoàn thành kế hoạch tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng, phòng chống cháy rừng trồng rừng tập trung, khoán bảo vệ rừng, chăm sóc  diện tích rừng trồng hiện có, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng.

- Đảm bảo nước tưới cho diện tích cây hàng năm; tưới tiêu chủ động cho 85% diện tích cây hàng năm; 1,2 nghìn ha mặt nước kết hợp nuôi trồng thủy sản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn, tưới nước tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng và kịp thời khắc phục để bảo vệ công trình thuỷ lợi; đảm bảo thời vụ, cung cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Phát triển mạnh hơn cơ giới hóa và công nghiệp chế biếntăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Thu hút đầu tư chế biến, bảo quản nông sản.

Phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sảnTriển khai hiệu quả Kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản, tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả. Khuyến khích phát triển thương mại tư nhân. Chú trọng phát triển thị trường nội địa. Tổ chức lễ hội cây ăn quả có múi và hội chợ nông nghiệp; tranh thủ cơ hội, tìm kiếm thị trường xuất khẩu nông sản.

Phát triển sản phẩm lợi thế từng địa phương theo chương trình OCOP: hướng đến mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng được thị trường ưa chuộng; phát triển các mô hình nông nghiệp du lịch, chuấn hóa thêm sản phẩm OCOP.

- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình. Tăng cường sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

- Thực hiện các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp khoa học công nghệ mới tiên tiến. Thực hiện đề án khuyến nông trọng điểm; đề tài nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, khảo nghiệm hậu kiểm giống, tiến bộ kỹ thuật mới.

b) Phát triển hạ tầng nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn; tăng cường xây dựng và đề xuất các giải pháp, các dự án huy động xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp - nông thôn. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung bảo vệ môi trường. Khôi phục rừng phòng hộ, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp.

c) Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác; tiếp tục chuyển đổi, thành lập mới và nâng cao năng lực hoạt động cho các hợp tác xã nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông nghiệp.

d) Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản: Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện hiệu quả Chương trình giám sát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những sự cố mất an toàn thực phẩm./.

http://www.hoabinh.gov.vn/

Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đúng chuẩn trước đây được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TT-BNV, tuy nhiên từ ngày 5/3/2020 khi Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực đã thay đổi nhiều điểm trong thể thức và cách trình bày văn bản; cụ thể như:

1. Bắt buộc dùng phông chữ Times New RomanNếu như trước đây phông chữ sử dụng để trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 thì hiện nay đã quy định cụ thể phông chữ phải là phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Cỡ chữ và kiểu chữ không có quy định chung mà phụ thuộc vào từng yếu tố thể thức.

2. Chỉ sử dụng khổ giấy A4 cho tất cả các loại văn bản: Thay vì dược phép trình bày văn bản hành chính trên khổ giấy A4 hoặc A5 (đối với giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển) thì hiện nay, tất cả các loại văn bản hành chính đều chỉ sử dụng chung khổ giấy A4 (210mm x 297mm). Văn bản được trình bày theo chiều dài của khổ A4, trường hợp văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành phụ lục riêng thì có thể được trình bày theo chiều rộng.

3. Thay đổi cách đánh số trang văn bản: Trước đây số trang văn bản được trình bày hóc phải cuối trang thì nay được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trân của văn bản, được đánh số từ 1, bằng chữ số ả rập, cỡ chữ 13-14 kiểm chữ đứng và không hiển thị số trang thứ nhất.

4. Phải ghi cả tên cơ quan chủ quản: Thông tư 01 loại trừ một số trường hợp không ghi cơ quan chủ quản thì nay quy định mới đã loại bỏ trường hợp này.
Được phép viết tắt những cụm từ thông dụng. Tên cơ quan ban hành văn bản được trình bày chữ in hoa, cỡ chữ 12 tới 13, đứng, đậm, đặt canh giữa dưới tên cơ quan chủ quản trực tiếp. Trong đó, tên cơ quan chủ quản trực tiếp viết chữ in hoa, đứng, cỡ chữ 12 tới 13.
 5. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Tên loại văn bản là tên của từng loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. Trích yếu nội dung của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.

Tên loại và trích yếu được đặt canh giữa theo chiều ngang văn bản. Tên loại trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13 đến 14, đứng, đậm.

Trích yếu nội dung văn bản được đặt ngay dưới tên loại văn bản, chữ thường, cỡ 13 đến 14, đứng, đậm. Bên dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.

6. Bổ sung yêu cầu trình bày căn cứ ban hành văn bảnCăn cứ ban hành văn bản ghi đầy đủ tên, loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành và trích yếu nội dung văn bản (Luật và Pháp lệnh không ghi số, ký hiệu và cơ quan ban hành).

Căn cứ ban hành văn bản trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu  nội dung văn bản; sau đó mỗi căn cứ phải xuống dòng có dấu chấm phẩy, dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm.

7. Chữ ký của người có thẩm quyền: Nghị định mới đã bổ sung chữ ký số của người có thẩm quyền.

Theo đó, hình ảnh, vị trí chữ ký số của người có thẩm quyền là hình ảnh chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy, màu xanh, định dạng Portable Netwwork Graphics (.png) nền trong suốt; đặt canh giữa chức vụ của người ký và họ tên người ký.

8. Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức

Dấu và chữ ký số là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 30. Hình ảnh, vị trí chữ ký số của cơ quan, tổ chức là hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trên văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kich thước thực tế của dấu, định dạng (.png) nền trong suốt, trùm lên khoảng 1/3 hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền về bên trái.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo văn bản chính thực hiện như sau:

- Văn bản kèm theo cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, chỉ thực hiện ký số văn bản và không ký số lên văn bản kèm theo;

Chi bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật luôn xác định việc tổ chức thực hiệnsinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề luôn được Chi ủy, Chi bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quan tâm chú trọng.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, ngay từ đầu năm Chi bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã lựa chọn, đăng ký 04 nội dung đảm bảo thực hiện sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định. Nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề cũng đã được chi bộ cũng đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tránh hình thức.

Trong năm 2019, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày25/7/2016 của Ban Bí thư, và Kế hoạch số 522-KH/ĐU, ngày 19/2/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT; Chi bộ đã phân công đ/c Vũ Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Chi bộ chuẩn bị các nội dung và triển khai, quán triệt chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong quý I. Chuyên đề nhằm nâng cao việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; Đồng thời tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Bên cạnh tổ chức học tập chuyên đề được giao, Chi bộ cũng đã lựa chọn 03 chuyên đề về chuyên môn giao cho các đồng chí đảng viên nghiên cứu thực hiện như chuyên đề về: "Giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng một số sản phẩm lợi thế tỉnh Hòa Bình"; "Giải pháp thực hiện nhằm quản lý hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa, vụ mùa năm 2019"; "Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác chuyên môn".

Qua việc triển khai các chuyên đề Chi bộ cũng đã lắng nghe được các tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên cũng như những ý kiến đóng góp, góp ý góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh cả về trình độ lý luận cũng như về chuyên môn nghiệp vụ.

Phòng Hành chính Tổng hợp

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

911539
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
468
582
5117
902657
7522
20205
911539

Your IP: 3.235.22.210
2020-07-12 23:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction