Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa đã tiến hành điều tra sinh vật hại nông sản bảo quản trong kho địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đây là hoạt động thường kỳ hàng năm nhằm tăng cường công tác quản lý sinh vật gây hại nông sản trong kho, thực hiện tốt việc theo dõi sinh vật gây hại vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản tại các kho bảo quản nông sản thực vật, các cơ sở sản xuất, gia công, chế biến và tiêu thụ hàng thực vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện điều tra thành phần sinh vật gây hại nông sản tại 05 đơn vị: Công ty TNHH Japfa Confeed Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình, Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi,Chi cục dự trữ nhà nước Hòa Bình và Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến.

KDTV bài 1 2020 ảnh 1    KDTV bài 2 2020 ảnh 2

Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa điều tra, thu mẫu sinh vật hại kho bảo quản nông sản

Tại thời điểm kiểm tra, Công tyTNHH Japfa Comfeed Việt Nam có diện tích kho chứa nguyên liệu thức ăn là 6.400 m2 với lượng hàng hóa khoảng 6.502 tấn; công ty TNHH Tuấn Minh diện tích kho chứa là 5.000 m2  với lượng hàng khoảng 2.468 tấn; Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi diện tích kho chứa 500 m2  với lượng hàng hóa khoảng 100 tấn, Chi cục dự trữ nhà nước Hòa Bình diện tích kho chứa là 3.700 m2  với lượng hàng khoảng 2.600 tấn, Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến diện tích kho chứa là 2.750 m2  với lượng hàng khoảng 350 tấn. Hàng hóa trong kho bảo quản tại các đơn vị thường không lưu trữ lâu dài, sản phẩm thực vật chủ yếu làthóc,gạo, bột cá, khô đậu, bột cám yến mạch, ngô hạt, sắn lát, cám gạo.

Qua điều tra và thu thập thành phần sinh vật hại trong kho thấy có 15 loài sâu mọt gây hại, trong đó chủ yếu là Mọt gạo (Sitophilus oryzae) và mọt ngô (Sitophylus zeamais) chiếm số lượng lớn hơn với tỷ lệ chiếm 30-50% cá thể so với các loài sâu mọt hại thông thường khác. Đoàn kiểm tra chưa phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc nghi ngờ là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Đối với việc kiểm tra hành chính, đa số các đơn vị, cơ sở bảo quản nông sản đã khai báo, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan trong công tác kiểm dịch thực vật nội địa. Cơ sở nào chưa kịp thời khai báo và cung cấp hồ sơ liên quan đã được đoàn nhắc nhở và yêu cầu bổ sung, đồng thời tự giám sát chặt chẽ công tác xông hơi khử trùng và thực hiện khai báo với cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và KDTV như Luật Bảo vệ và KDTV, Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam... cũng được Trạm quan tâm thực hiện.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt hơn nữa các quy định của Nhà nước, các cơ sở bảo quản nông sản cũng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật đặc biệt là các biện pháp xông hơi khử trùng trong kho bảo quản nông sản và cấp chứng nhận cho các thành viên tham gia tập huấn.

Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa

Để tăng cường công tác quản lý, điều tra, giám sát sinh vật gây hại nông sản bảo quản trong kho, trong tháng 5/2019 Trạm kiểm dịch thực vật nội địa Hòa Bình đã tiến hành điều tra sâu mọt hại trong kho bảo quản nông sản tại công ty TNHH Tuấn Minh (huyện Lương Sơn) và Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi (huyện Lạc Thủy), đồng thời phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V tiến hành kiểm tra, giám sát, điều tra sinh vật gây hại trong kho bảo quản nông sản tại Công tyTNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình (huyện Kỳ Sơn).

KDTV bài 3 ảnh

 Tại thời điểm kiểm tra, Công tyTNHH Japfa Comfeed Việt Nam có diện tích kho chứa nguyên liệu thức ăn là 6.400 m2 và 02 bồn chứa (silo) là 5.600 m3 với lượng hàng hóa khoảng 8.418 tấn; công ty TNHH Tuấn Minh diện tích kho chứa là 5000 m2 với lượng hàng khoảng 3125 tấn; Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi diện tích kho chứa 512 m2 với lượng hàng hóa khoảng 60 tấn. Các mặt hàng trong kho bảo quản tại các đơn vị thường không lưu trữ lâu dài, sản phẩm thực vật chủ yếu là khô dầu cải, cám gạo, khô dầu cọ, ngô hạt, hạt đậu tương, sắn thái lát... được nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau như Ấn độ, Argentina, Mỹ.

 Qua điều tra và thu thập thành phần sâu mọt hại kho thấy có hơn 20 loài sâu mọt gây hại, trong đó chủ yếu là Mọt gạo (Sitophilus oryzae) và mọt bắp (Sitophylus zeamais) chiếm số lượng lớn nhất ở 3 kho với tỷ lệchiếm 30-50% so với các loài sâu mọt hại thông thường khác. Đoàn kiểm tra chưa phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc nghi ngờ là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Ngoài việc điều tra, giám sát nhằm xác định thành phần sâu mọt gây hại chính trên các nông sản trong kho bảo quản, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nhập khẩu các nông sản, xử lý vật thể trong kho, các đơn vị cũng đã cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến công tác KDTV nội địa, không có trường hợp nào vi phạm quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, nhằm làm tốt công tác quản lý, phát hiện sớm các đối tượng dịch hại trong kho bảo quản nông sản, trạm KDTV nội địa sẽ tiếp tục điều tra sinh vật hại nông sản trong kho bảo quản trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền các văn bản pháp luật như Luật Bảo vệ KDTV, Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa

Chúng tôi đến xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc vào một buổi sáng ngày cuối tháng 5 năm 2019, đây cũng là thời kỳ cuối vụ đông xuân khi người dân đang tập trung thu hoạch cây trồng cuối vụ. Những tiếng máy nghiền cây ngô xen lẫn những tiếng xe tải, xe công nông dẫn chúng tôi đến địa điểm có những thân cây ngô đang được chất từng đống chờ đưa lên xe chuyển cho thương lái thu mua.Ngô được bán ở đây không phải là ngô hạt mà là ngô sinh khối, tức là nông dân sẽ chặt cả thân cây ngô gồm cả bắp non để bán cho thương lái. Thương lái thu mua có thể là người trong tỉnh hoặc là những người từ Sơn La về - nơi có những trang trại nuôi bò sữa quy mô lớn và rất cần có nguồn thức ăn được chế biến từ cây ngô.

Vụ xuân năm 2019, cả xã Phú Vinh hiện có diện tích nông nghiệp khoảng 250 ha, trong đó diện tích trồng ngô khoảng 150 ha. Như những địa phương khác trong tỉnh, diện tích ngô của xã Phú Vinh cũng bị hiện tượng sâu keo mùa thu gây hại nặng, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của cây ngô nên bà con cũng vì vậy mà chuyển đổi sang bán ngô sinh khối cho các thương lái thu mua vì một số ruộng bị nặng có thể không cho thu hạt hay chất lượng hạt ngô kém. Ông Đinh Công Nhiển- nông dân xóm Thỏi, xã Phú Vinh cho biết: gia đình ông đã trồng ngô sinh khối để bán từ khoảng 2-3 năm nay, các giống ngô ở đây trồng chủ yếu là NK 6639, NK111, NK 7328… gia đình ông tận dụng những diện tích đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng và chuyển đổi từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả hoặc những diện tích bỏ không để trồng ngô, những diện tích ngô bị sâu hại cũng bán cả thân và bắp luôn, giá thu mua ngô trung bình khoảng 1000 đồng/kg.

KDTV bài 2 ảnh

Tuy nhiên, hiện nay việc thu mua ngô sinh khối chủ yếu là các thương lái tự mua, họ đến tận ruộng các hộ dân nếu gặp thì mua, chưa có việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, thường khi thu mua các thương lái nghiền ngô ngay tại ruộng sau đó chuyển về những công ty chăn nuôi bò, ủ làm thức ăn cho chăn nuôi.

Ông Đinh Thế Thực – xóm Tớn cho biết: Thời điểm thu mua có khoảng trên 10 chiếc xe tỉ trọng 10 tấn đến thu mua trong ngày, thời gian tập trung trong khoảng tháng 5-6 và tháng 11-12, năm nay ngô bị sâu hại nhiều nên nếu thu hạt năng suất chất lượng ngô sẽ kém đi, lại kéo dài thêm thời gian, tốn thêm công chăm sóc nên bán ngô sinh khối sẽ được giá hơn.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, chăm sóc ngô lấy sinh khối nông dân ở đây chỉ bón phân bón lót và thúc khi cây 3-5 lá, như vậy sẽ giảm được lượng phân và số lần bón thúc, trồng ngô sinh khối thì khoảng 80 - 90 ngày là cho thu hoạch; nếu trồng ngô thu hạt thì phải từ 110 - 120 ngày mới cho thu hoạch, số lần bón phân thúc phải bón từ 2-3 lần. Mọi năm với những giống ngô lai do bán cả bắp, cả cây nên năng suất sinh khối rất lớn, như đồng đất ở đây thì cứ trồng 01 kg ngô giống thu được 02 tấn ngô sinh khối, trồng 20 kg ngô giống/1 ha thì thu được khoảng 40 tấn ngô sinh khối, với giá bán 1000 đồng/kg sẽ thu được khoảng 40 triệu đồng/ha/vụ, nếu trồng ngô lấy hạt chỉ thu được 25-30 triệu đồng. Do thu hoạch sớm nên giảm được thời gian sinh trưởng khoảng 1 tháng, không phải lo bảo quản sau thu hoạch.

Có thể nói, đây cũng chính là một trong những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân khi trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng ngô sinh khối, nhưng chính vì việc do chưa có ký kết hợp đồng chặt chẽ, chưa có những mô hình điểm cũng như việc quan tâm đầu tư của nhà nước nên người dân trồng ngô sinh khối còn băn khoăn, lo lắng không biết các công ty, doanh nghiệp có thu mua lâu dài hay không, giá thành có ổn định không, nên rất cần có sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn để xây dựng các mô hình điểm, sản phẩm có đầu ra ổn định và đặc biệt là đảm bảo giá thành nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ nông dân, tránh xảy ra tình trạng nông dân bị tư thương ép giá đồng thời có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp người dân yên tâm trong sản xuất nông nghiệp.

Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa

Những năm gần đây, những giống cây trồng nhập nội, giống cây trồng mới đã được đưa vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; điều đó cũng đặt ra thách thức với công tác bảo vệ thực vật nói chung và hoạt động kiểm dịch thực vật nội địa nói riêng trong việc điều tra, phát hiện, quản lý những sinh vật hại mới, sinh vật mới nổi.

Bên cạnh việc kiểm tra các thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định thì việc quản lýgiống cây trồng nhập nội, giống cây trồng mới ngoài đồng ruộng cũng được Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa quan tâm và thực hiện thường xuyên.

KDTV bài 1 ảnh 1

Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa điều tra, thu mẫu sâu bệnh hại trên

giống ngô nhập nội tại xã Ngọc Lâu - Huyện Lạc Sơn

Để kịp thời quản lý các giống cây trồng nhập nội tại địa phương, tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên đồng ruộng nhất là trong khi diễn biến dịch hại trên cây trồng hiện nay đang diễn ra phức tạp, đặc biệt là việc phát sinh gây hại của sâu keo mùa thu trên các giống ngô trong đó có các giống ngô nhập nội - đây là đối tượng dịch hại mới nổi tại Việt Nam cần phải kiểm soát kịp thời trong thời gian sớm nhất.Quá trình thực hiện, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa đã thường xuyên phối hợp với cán bộ các Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, lấy các mẫu giống hoa, giống dưa chuột, dưa lê nhập nội, đồng thời lồng ghép vào các lớp FFS để tuyên truyền tập huấn cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng như trên các giống ngô lai (các giống nhóm Bioseed, NK, CP, 3Q...) và các giống lúa lai (Nhị ưu 838, các giống nhóm TH 3-3, TH 3-5...) nhằm hướng dẫn nông dân những nhận biết cơ bản về các đối tượng dịch hại, các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

KDTV bài 1 ảnh 2

Cán bộ Trạm KDTV nội địa điều tra dịch hại trên cây lúa

Với việc xác định công tác Kiểm dịch thực vật nội địa là một khâu không thể tách rời với công tác bảo vệ thực vật; trong thời gian tới Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa sẽ tiếp tục công tác điều tra phát hiện kịp thời, chính xác các đối tượng dịch hại cây trồng, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp xử lý có hiệu quả dịch hại xuất hiện tại địa phương đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KDTV nội địa tại tỉnh Hòa Bình.

Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa

Ngày 24/8/2017, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I, Trạm Trồng trọt và BVTV Kỳ Sơn đã tiến hành điều tra và lấy mẫu giống cỏ nhâp khẩu Bermuda grass tại sân gôn Geleximco, tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Giống cỏ Bermuda grass hiện trồng tại sân Gôn Geleximco có nguồn gốc từ Úc, được nhập nội từ Thái Lan. Cỏ Bermudagrass thích nghi tốt với bóng râm, có tính năng chịu mật độ đi lại tốt và màu sắc đẹp. Loài cỏ này còn có đặc tính mọc ngang và lan nhanh.

Qua kiểm tra, lô hom giống trên có đủ thủ tục KDTV theo quy định. Kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều các loài sinh vật gây hại như: Sâu xám, sâu ăn lá, sên trần, tập đoàn rầy (rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen, rầy nâu...) bệnh khô đầu lá, bệnh héo úa…Tuy nhiên chưa phát hiện sinh vật gây hại thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn, khuyến cáo đơn vị thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại và theo dõi, báo cáo tình hình dịch hại hoặc vấn đề bất thường về cơ quan Kiểm dịch thực vật trong thời gian sớm nhất. Đoàn kiểm tra đã thu thập 25 mẫu cỏ và sinh vật hại, các mẫu sẽ được giám định.

Trong thời gian tới, trạm Kiểm dịch thực vật nội địa Hòa Bình sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch hại trên giống cỏ Bermuda grass tại Sân gôn Geleximco, tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

                                                          Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa Hòa Bình

 

Chuyên mục phụ

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

911538
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
467
582
5116
902657
7521
20205
911538

Your IP: 3.235.22.210
2020-07-12 23:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction