Tính đến ngày 17/3/2020, toàn tỉnh có 2.431,9 ha cây trồng được chứng nhận An toàn thực phẩm, VietGAP, GPS, hữu cơ; trong đó cây có múi là 2.094,34 ha, cây rau là 271,04 ha, cây trồng khác là 66,52 ha  (Tải danh sách tại đây)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH QUÝ III NĂM 2019 (Cập nhật tháng 09/2019)

(Tải danh sách tại đây)

 

Những năm trước đây, thị trường tiêu thụ sản phẩm cam của huyện Lạc Thủy còn bấp bênh, thiếu ổn định, giá bán thấp hơn so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do việc sản xuất và kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm chưa triệt để đã làm ảnh hưởng tới uy tín, sức cạnh tranh của sản phẩm. Nhằm trang bị những kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm cam để phát huy tốt hơn nhãn hiệu tập thể Cam Lạc Thủy, trong 2 ngày 11-12/10/2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 111 nông dân đại diện cho các hộ trồng cam tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cùng dự còn có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Hội nông dân huyện.

Lạc Thủy tập huấn ATTP

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Đình Chính đã khẳng định quyết tâm của huyện là tiếp tục duy trì và phát triển bền vững nhãn hiệu tập thể cam Lạc Thủy. Đối tượng được hưởng lợi là các tổ chức,cá nhân có hoạt động trồng, chăm sóc cam hoặc kinh doanh sản phẩm cam được trồng tại huyện Lạc Thủy, gồm cam CS1 (cam lòng vàng), cam V2 (Velencia), cam Đường canh.

Nội dung tập huấn của các lớp đã bám sát vào nội dung do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình biên soạn gồm 2 phần: Phần 1 - những kiến thức chung, học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật an toàn thực phẩm, đồng thời nhận diện các mối nguy an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả và chè. Phần 2 – kiến thức chuyên ngành, gồm các nội dung liên quan trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm như: Lựa chọn vùng sản xuất; quản lý đất, giá thể, giống và gốc ghép; hướng dẫn thực hành sản xuất tốt trong sơ chế và phân phối rau, quả; hệ thống quản lý chất lượng nội bộ cơ sở. Sau buổi tập huấn, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra và chấm bài bài thu hoạch, kết quả 100% học viên đủ điều kiện được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định./.

                                                                                         Trạm trồng trọt và BVTV huyện Lạc Thủy

Tải nội dung Nghị định 115/2018/NĐ-CP, ngày 4/9/2018 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực phân bón (tại đây)

Ngày 29/8/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Theo đó, một trong những nguyên tắc quan trọng khi sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là không được dùng các vật tư là chất hóa học tổng hợp ở bất kì giai đoạn nào của chuỗi sản xuất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ còn phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:

1. Quản lý các tài nguyên theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn dài hạn;

2. Không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ;

3. Đối xử với động vật, thực vật một cách có trách nhiệm và nâng cao sức khỏe tự nhiên của chúng;

4. Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.

(Tải nội dung Nghị định tại đây)

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 200/TT&BVTV-BVTV, ngày 18/6/2020 của Chi cục


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

911512
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
441
582
5090
902657
7495
20205
911512

Your IP: 3.235.22.210
2020-07-12 22:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction