DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Số điện thoại

I

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

   

1

Nguyễn Hồng Yến

Chi cục trưởng

 

2

Nguyễn Hồng Đạo

Phó Chi cục trưởng

02183 852 660

3

Vũ Thị Thanh Huyền

Phó Chi cục trưởng

02183 602 980

I

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

02183 852 660

4

Trần Thị Loan

Trưởng phòng

 

5

Trịnh Thị Thùy Nhung

Phó trưởng phòng

02183 857 017

6

Bùi Thị Xiêm

Kế toán

 

7

Lê Thị Vân Anh

Cán bộ

 

8

Nguyễn Hữu Bình

Lái xe

 

9

Nguyễn Minh Nguyệt

Nhân viên phục vụ

 

10

Vũ Tiến Đạt

Bảo vệ

 

11

Vũ Tuấn Hải

Hợp đồng lái xe

 

II

PHÒNG TRỒNG TRỌT

02183 852 660

12

Đinh Đại Quang

Trưởng phòng

 

13

Bùi Thị Thu

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

14

Nguyễn Hồng Quân

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

III

PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT

02183 852 660

15

Vũ Thị Anh Đào

Trưởng phòng

 

16

Lê Hoài Nam

Phó Trưởng phòng

 

IV

PHÒNG THANH TRA

 

 

17

Hà Văn Cường

Trưởng phòng

 

18

Nguyễn Thị Chi

Cán bộ

 

V

TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA

02183 601 933

19

Đỗ Ngọc Lan

Trạm trưởng

 

20

Trịnh Thị Phương Thảo

Cán bộ

 

VI

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV THÀNH PHỐ

02183 851 709

21

Hoàng Thị Bích Huệ

Trạm trưởng

 

22

Nguyễn Lan Hương

Phó Trạm trưởng

 

23

Đoàn Thị Minh Hồng

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

VII

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV LƯƠNG SƠN

02183  824 552

24

Phạm Văn Đại

Trạm trưởng

 

25

Nguyễn Thị Hoài Thu

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

26

Hoàng Đình Dung

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

VIII

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KỲ SƠN

02183 842 350

27

Phạm Huyền Liễu

Trạm trưởng

 

28

Phạm Thị Hồng

Phó Trạm trưởng

 

29

Nguyễn Thị Duyên

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

IX

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV ĐÀ BẮC

02183 827 186

30

Nguyễn Đình Phúc

Trạm trưởng

 

31

Nguyễn Thị Minh Thương

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

32

Lê Văn Thương

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

X

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV MAI CHÂU

02183 867 122

33

Lê Thị Thu Trang

Trạm trưởng

 

34

Lê Thị Hồng Nhung

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

35

Vũ Tuấn Hải

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

XI

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TÂN LẠC

02183 843 319

36

Chu Văn Trình

Trạm trưởng

 

37

Bùi Thị Hòa

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

38

Bùi Văn Hợp

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

XII

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV LẠC SƠN

02183 861 019

39

Trịnh Thị Thảo

Trạm trưởng

 

40

Phan Thị Hạnh

Phó Trạm trưởng

 

41

Bùi Văn Nghe

Kỹ thuật viên BVTV

 

42

Quách Thị Dưng

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

43

Bùi Văn Chức

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

XIII

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV YÊN THỦY

02183 865 655

44

Nguyễn Văn Hưng

Phó Trạm trưởng

 

45

Hoàng Thị Hồng

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

XIV

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV LẠC THỦY

02183 874 151

46

Nguyễn Hải Đăng

Phó Trạm trưởng

 

47

Bùi Xuân Trường

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

48

Phạm Thị Vân

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

XV

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV KIM BÔI

02183 871 069

49

Quách Văn Ban

Trạm trưởng

 

50

Bùi Thanh Hải

Phó Trạm trưởng

 

51

Vương Hà Giang

Kỹ thuật viên BVTV

 

52

Bùi Thị Hiệu

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

53

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

54

Bùi Văn Liêm

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

XVI

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BVTV CAO PHONG

02183 844 409

55

Phan Sum An

Trạm trưởng

 

56

Bùi Văn Đồng

Phó Trạm trưởng

 

57

Nguyễn Thị Trang

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

58

Bùi Thị Hảnh

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

 

59

Nguyễn Thị Kim Ngần

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

 

Tìm kiếm...

Thông báo mới

Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020


Công văn số 1317/SNN-TT&BVTV, ngày 8/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè thu 2020


Báo cáo tình hình sinh vật gây hại vụ đông xuân 2020


Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT v/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn hán đối với sản xuất


Công văn 829/SNN-TT&BVTV, ngày 6/5/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT, v/v ngăn chặn bệnh khảm lá gây hại trên sắn


Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bản tỉnh Hòa Bình tính đến ngày 20/4/2020Video hoạt động

htx3333

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

928170
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
331
864
2019
920753
2943
21210
928170

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-04 07:59
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction