• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

Tài liệu về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường

Trong tháng 4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn và phát hành tập tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường tải nội dung tài liệu tại đây

Ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín…

Ngày 26/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 Nghị định này quy định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...

TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN LÚA VÀ CÂY TRỒNG VỤ XUÂN 2022

Ngày 19/4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn đề nghị các địa phương và các cơ quan chuyên môn tập trung phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa và cây trồng vụ Xuân 2022. Theo đó, Vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy 16.858 ha lúa, đạt 108,5% kế hoạch, hiện lúa trà sớm giai đoạn ôm đòng - trỗ bông; trà chính vụ đứng cái - phân hóa đòng; trà muộn cuối đẻ nhánh. Diện tích cây màu đã gieo trồng xong đảm bảo trong khung thời vụ. Cây ăn quả có múi, nhãn,...

Ra mắt cuốn sách quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức…

Ra mắt cuốn sách quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật

Mục tiêu của cuốn sách là phổ biến, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến sức khỏe thực vật và thuốc BVTV khi xuất khẩu từ Việt Nam sang EU.Ngày 6/4, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), đã tổ chức hội thảo ra mắt cuốn sách “Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với sản phẩm thực vật nhập khẩu”. Hội thảo kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng...

Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa bệnh khảm lá sắn gây hại năm 2022

Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa bệnh khảm lá sắn gây hại năm 2022

Kết quả kiểm tra thực tế của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại các khu vực nhiễm bệnh khảm lá sắn cũ tại huyện Lạc Sơn và Yên Thủy cho thấy: Những diện tích sắn bị nhiễm bệnh năm 2021 hiện chưa trồng sắn. Tuy nhiên, nhiều vườn sắn vẫn còn tàn dư của vụ trước (thân sắn, gốc sắn) trên đồng ruộng. Đã phát hiện triệu chứng bệnh khảm lá trên các mầm sắn tái sinh từ tàn dư. Đây là nguồn bệnh nguy hiểm có nguy cơ lây lan sang các vùng trồng sắn khác....

Tăng cường công tác quản lý, bình tuyển, khai thác cây đầu dòng, vườn cây…

Tăng cường công tác quản lý, bình tuyển, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây ăn quả lâu năm

Tính đến hết tháng 12 năm 2021, tổng số cây đầu dòng cây ăn quả lâu năm được công nhận trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, còn hiệu lực là 272 cây bao gồm 165 cây cam, 72 cây quýt, 12 cây bưởi, 23 cây quất hồng bì. Trong đó số cây đủ đủ khả năng tiếp tục khai thác vật liệu là 227 cây, số cây không đủ khả năng khai thác là 23 cây. Qua đợt kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý, khai thác vật liệu nhân giống từ...

Tăng cường chăm sóc và phòng ngừa sinh vật hại mạ, lúa mới cấy vụ…

Tăng cường chăm sóc và phòng ngừa sinh vật hại mạ, lúa mới cấy vụ Xuân năm 2022

Để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của thời tiết, cũng như dịch hại ảnh hưởng đến mạ và lúa mới cấy; chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành công văn số 14/TTBVTV-NVCM, v/v Tăng cường chăm sóc và phòng ngừa sinh vật hại mạ, lúa mới cấy vụ Xuân năm 2022. Theo đó đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp chỉ đạo cơ sở và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các văn bản 2125/UBND-NNTN ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình V/v tăng cường công tác...

Tin tức, sự kiện tiêu điểm

tết 2  ảnh chúc mừng năm mới 2022 tết 3 

Trồng trọt

Bảo vệ thực vật

baner sản phẩm an toàn  BANER MÃ SỐ VÙNG TRỒNG SP AN TOÀN  Baner ISO  thongbaosaubenh

Quản lý vật tư nông nghiệp

Kiểm dịch thực vật

 GCT PB  thuốc

An toàn thực phẩm - Mã số vùng trồng

Khoa học kỹ thuật

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP: Xoài, Chôm chôm, Sầu Riêng

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho Chôm chôm: Tải sổ tay tại đây Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho Sầu Riêng: Tải sổ tay tại đây

Hide Main content block

Thông báo mới

tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025


tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường của Ban Tuyên giáo Trung ương


Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025Tìm kiếm...

Video hoạt động

chuẩn Baner  
Baner bản đồ thổ nhưỡng   
 

Liên kết Website

cÔNG TY 5 
 Baner Mường Động
 
 

Điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính
 02183.851.017

Thống kê truy cập

1130495
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
46
61
404
1129707
881
280
1130495

Your IP: 3.238.180.255
2022-05-26 17:56
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction